ศูนย์รวมกระเป๋าแบรนด์เนม

การจัดส่งสินค้า

 • สินค้าจะจัดส่งเมื่อได้มีการชำระเงินแล้ว ทางร้านจะส่งแบบ EMS ผ่านทางไปษณีย์ไทย หรือขนส่งเอกชนอื่นๆ โดยแต่ละสัปดาห์จะตัดบิลทุก 2 ครั้ง
 • ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  – ระยะเวลา 2-3 วัน ภายในกรุงเทพและปริมณฑล
  – ระยะเวลา 3-5 วัน ในพื้นที่ต่างจังหวัด
 • หลังจากทางร้านได้จัดส่งสินค้าแล้ว จะมีการแจ้งไปทางอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

 • สินค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ภายใน 7 วัน จากวันที่ซื้อสินค้า
 • สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิมทุกประการ จากวันที่ซื้อสินค้าไป ถุงหรือวัสดุที่ห่อสินค้าให้มีเหมือนเดิมและอยู่ในสภาพที่ดี โดยไม่มีการชำรุด 
 • สินค้าที่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้จะต้องมีราคาที่เท่ากัน หรือสูงกว่าเท่านั้น 
 • ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการส่งคืนสินค้า และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถูกหักของการใช้บัตรเครดิต หรือ Paypal 
 • ทางร้านขอปฏิเสธการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย 

การรับประกันสินค้า

 • ทางร้านมีการรับประกันสินค้าให้เพื่อเป็นการยืนยันว่าสินค้าเรามีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยทางเราจะเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนของสินค้าที่มีความชำรุด โดยความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานทั่วไปเช่น ซิปแตก หมุดหลุด โดยลูกค้าต้องแนบใบรับประกันสินค้าหรือใบเสร็จ เพื่อตรวจสอบช่วงเวลาที่รับประกันในการส่งเคลมสินค้าทุกครั้งหากใบประกัน หรือใบเสร็จหายถือว่าการรับประกันได้สิ้นสุดลง
 • สำหรับสินค้าที่เสียหายจากการใช้งานที่ผิดประเภท เช่น ใส่ของหนักเกินไป การดัดแปลงตัวสินค้าจนเกิดความเสียหาย การกระชากอย่างรุนแรง ถูกของเหลวจนเสียหาย ความเสียหายจากอุบัติเหตุที่สุดวิสัย เช่น ถูกกรีด ไฟไหม้ ถูกสารเคมีทาง YANET BAGS ขอปฏิเสธการรับประกันหรือซ่อมที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของทางร้าน
 • การรับประกันสินค้าแต่ละยี่ห้อหรือแต่ละรุ่น อาจจะมีระยะเวลาไม่เท่ากัน ท่านสามารถดูได้จากหน้ารายละเอียดของสินค้านั้น
 • ทางร้านขอปฎิเสธการการรับประกันสินค้าสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย หรือ สินค้าที่ได้มีการลดราคาจากราคาปกติ
กรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนสินค้า หรือของสิทธิ์การรับประกันสินค้า กรุณาติดต่ออีเมล์ sales@yanetbags.com